top of page

Skötsel och felanmälan

Medlemmar finner all information om skötsel och felanmälan nedan. Var vänlig och läs här i första hand innan ni kontaktar styrelsen. Vi har besvarat de vanligaste frågorna nedan. 

Tool Shed

Viktig information

Här finns viktiga telefonnummer till kontaktpersoner i olika ärenden och information om var du vänder dig vid frågor om skötsel och felanmälan.

Garantiärenden

De garantier för allmänna byggfel som JM/Seniorgården lämnade har nu gått ut. För hushållsmaskiner, VA-armaturer och invändiga målningsarbeten och tapetseringar lämnades en garanti på två år som gått ut. Vid fel på hushållsmaskiner kontaktas respektive leverantör. Se skötselpärmen. Matavfallskvarn: Matavfallssystem AB 08-259030. Du ombesörjer själv att den blir lagad. Spisvakt: Våra lägenheter är utrustade med en spisvakt som är inställd att stänga av spisen då den använts två timmar. Spisvakten är placerad bakom och under nedersta lådan under spishällen. Skötselpärmen ger en beskrivning av spisvakten. Balkongdörrens broms: Griper inte bromsen på balkongdörren längre, beställ då en ny från Elitfönster. Dörrbroms Fix 160 | Elitfönster Webbutik (elitfonster.se) Broms 160 Altandörr M10 (Dörrbladsmått bredd 914 mm). Monteringsanvisningar finns att ladda ner på länken ovan. Eller fråga Kerstin Nisses som gjorde det 2022. Om problem uppstår med nya Telia TV-box och Router Kontakta Telias kundtjänst på 020-20 20 70 (kl. 8-17) eller via https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster/information-kollektiva-tjanster/

Lås, nycklar och porttelefon

Lås och nycklar Nyckelbrickor "taggar": Om ni tappat bort eller behöver nya brickor kan ni beställa dem av Ida Calås Martell. Taggar kostar 313 kr/st. Nabo lägger denna kostnad i efterskott på er avgiftsavi. Anmäl tappad bricka så att den kan spärras. Om behov finns för extra lägenhetsnycklar anmäles detta till Ida Calås Martell som i sin tur beställer av Certego. Ange namn, adress, lägenhetsnummer samt nyckelns identitet: CMP699 tillsammans med det unika numret L-x. Nyckeln skickas mot postförskott (179 kr) Pris för extranyckel är 336 kr/st inkl moms. Styrelsen har tillgång till fastighetsskötarnycklar som gör det möjligt att komma åt alla allmänna utrymmen, dock inte lägenheterna, samt servicenycklar som gör det möjligt att komma in i lägenheter som låsts i serviceläge, se Skötselpärmen. Dessa nycklar finns även hos fastighetsskötaren. Tvättstugecylinder + 2 nycklar kostar 395 kr inkl moms och skickas med postförskott. Skickas mot postförskott (179 kr) Varje hushåll får bara ha en cylinder på tavlan, men det går att beställa ny om denna saknas eller om nyckeln är borttappad. Porttelefon Om du önskar uppdatera namn i porttelefonen, kontakta Ida Calås Martell, Högviltsgatan 1. Maila info@brfnds.com för kontakt med Ida Calås Martell angående ovan ärenden.

Behöver du hjälp?

Du kan ta hjälp av Sjödalens men betalar då själv. Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB. Telefon: 08- 711 41 71.

Avstängning el och vatten

Huvudsäkringar för lägenheterna finns i elskåp i källarplanet. Observera att lägenhetsinnehavaren ansvarar för elsystemet fram till mätare och därmed för att byta huvudsäkringar om de gått sönder. Kontakta styrelsen vid behov. Gör inte felanmälan förrän ni kollat huvudsäkringarna! Avstängningskranar för lägenheternas kall- och varmvatten sitter i trapphuset. Kontakta styrelsen om du behöver tillgång till tekniknyckeln för att öppna skåpet där avstängningskranarna finns. Mail till styrelsen: info@brfnds.com

Skötselråd av din bostad

Skötselråd från JM/Seniorgården finns på deras webbplats. Se filmerna: https://www.seniorgarden.se/bostader/att-kopa-nytt/informationsfilmer/ Rulla ner bilden tills du kommer till "Underhåll av din bostad". Här finns flera nyttiga filmer.

Sopor och avfall

Sopor och avfall Sopsug - Du kontaktar själv Envac vid fel. Envac, 010-265 00 00. Ange Brf Norra Djurgårdsstaden samt vilket nummer luckan har. Informera styrelsen: info@brfnds.com Separata inkast till sopsugen finns för tidningar, plastförpackningar och restavfall (övrigt mindre hushållsavfall). Observera att plastförpackningar ska slängas lösa i plastfraktionen. Knyt inte ihop dem i påse, då kan det bli stopp i sopsugen. Dessa stopp kostar föreningen mycket pengar varje år. Soprum - Miljörum Inga slarvpellar här! Kärlen är endast till för återvinning av förpackningar. Papperskartonger ska tryckas ihop och placeras i avsett uppsamlingskärl. Glasförpackningar ska läggas i avsett uppsamlingskärl. Plåtförpackningar ska läggas i avsett uppsamlingskärl. Batterier och glödlampor ska läggas i avsett uppsamlingskärl. Elavfall ska läggas i avsett uppsamlingskärl. Mindre grovavfall ska läggas i avsett uppsamlingskärl. Annat avfall får du inte lämna i soprummet. Det finns ingen som tar bort det. Det finns en mobil miljöstation där du kan lämna farligt avfall och småelektronik. Du kan också få en sms-påminnelse när och var den kommer. Läs mer här: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar... Du kan läsa mer om avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden här: https://www.stockholmvattenochavfall.se/nds

Gemensamma utrymmen:
Garage och Gård samt Fastighet och Tvättstuga

Gardening Tools

Garage och gård

Garage

From 2016 har vi tagit över administrationen av våra garageplatser. Det innebär att föreningen har hand om kön till garageplatser, tecknar avtal med medlemmar, lämnar ut nyckelbrickor och fjärrkontroller. Se pdf:er för regler och rutiner för garageplats nedan samt felanmälan av garageporten. Vid fel på garageporten, ring UNA-portar, tel 08-18 60 03, dygnet runt.

Se även anvisning vid garageutfarten. 

 

Gård

De tre bostadsrättsföreningarna, brf Norra Djurgårdsstaden, brf Husarviken och brf Husarhagen ingår i Garphyttans Samfällighetsförening (GA1). Vi delar gården med de andra två bostadsrättsföreningarna. GA1 förvaltar gården, garaget, dag- och spillvatten m.m.

Brf NDS styrelse utser vilka som ska representera brf NDS i GA1 styrelse.

De enskilda bostadsrättsföreningarna, eller dess medlemmar får inte förändra, försvåra eller hindra utnyttjandet av gemensamhetsanläggningen. Fel eller förslag som rör gården framförs till styrelsen.

Lokal utifrån.HEIC

Fastighet och tvättstuga

Allmän fastighetsskötsel

Vi har ett avtal med Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB som sköter det gemensamma utanför lägenheterna, t ex systemen för värme, ventilation, el och dörrar (ej nycklar). 

Vid icke akuta fel kontaktar du i första hand styrelsen.

 

Felanmälan Sjödalens Bygg & Fastighetsservice görs på:

• 08-711 41 71 måndag-fredag kl. 08.00-16.00
• 08-657 77 20 måndag-fredag kl. 16.00-07.00 samt helger
• Epost: felanmalan@sjodalens.se. Ange vad som är fel och var felet är beläget.

 

Hiss: 

Medlem som upptäcker fel på hiss ska själv anmäla felet direkt till felanmälan enligt kontaktuppgifter nedan. Kone, telefon: 0771-50 00 00. Ange Brf Norra Djurgårdsstaden samt adress. Skicka därefter ett mail till styrelsen för kännedom.

Tvättstuga

Fel som uppstår i tvättstugan anmäls alltid till styrelsen.

60-minutersregel i tvättstugan gäller sedan 2017: Om du inte nyttjat din tvättid efter 60 minuter så står det fritt för annan medlem att använda sig av tiden. Trivselregler uppdaterade 2020 och du finner dem här. Se Lås, nycklar, porttelefon för information om tvättstugecylinder.

bottom of page