top of page

Mäklarinformation

Om föreningen

Painting Wall
Painting Wall_edited.jpg

Nuvarande ledamöter

Styrelsen nedan valdes under föreningens årsstämma i maj 2023. Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter och högst en suppleant. Suppleant är Maj-Britt Hagafors. 

Bostadsrättsföreningens styrelseledamöter

Mäklarinformation

Läs viktig mäklarinformation om föreningen nedan.

Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstaden är en förening som bildats av Seniorgården AB, ett JM-företag. Föreningen profilerar sig mot 55+ men accepterar även yngre som medlemmar. Vår webbplats har en öppen del med allmän information om föreningen, styrelse, stadgar och årsredovisningar. För boende finns, efter inloggning, mer detaljerad information om olika frågor och möjlighet att boka gästrum och föreningslokal. Föreningen har 69 lägenheter. Husen var färdiga 2012 och inflyttning skedde under 2012 och 2013. Husen är relativt nya och det är således inte aktuellt med några större reparationer. Under 2024 genomförs en OVK. Solceller finns på taket till Högviltsgatan 3-5 och togs i drift i oktober 2019. Föreningen förfogar över 38 garageplatser och 3 MC-platser, vilka administreras av föreningen. Tre av platserna är handikapplatser och det finns ett flertal garageplatser med tillhörande laddstolpe för elbil. För aktuellt köstatus kontakta styrelsen, info@brfnds.com. Det finns en tvättstuga, fyra rullstolsrum och tre cykelrum. Vidare finns en föreningslokal och ett gästrum som kan bokas av medlemmar, mot en avgift. Föreningen har Nabo som ekonomisk förvaltare som sköter medlemsregister och pantsättningar. Avgifter - Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet samt en pantsättningsavgift på 1 procent av prisbasbeloppet. - Utöver månadsavgiften debiteras en avgift för bredband och TV på 225 kronor/månad (Telia triple play). - Varmvattenförbrukningen debiteras separat, efter uppmätt förbrukning i lägenheterna. - Garagehyran är för närvarande 1275 kr/månad för garageplats utan laddstolpe och 1575 kr för garageplats med en gammal laddstolpe, samt 1475 för en garageplats med ny laddstolpe plus elförbrukning. För MC-platserna debiteras 500 kronor/månad. -Ordförande är kontaktperson för mäklare - Medlemsansökningar. Vi tillämpar digital överlåtelsehantering, via portalen Mäklarservice hos Nabo. - Aktuella kontaktuppgifter för garagekö, pantsättningar och medlemsfrågor finns på anslagstavlor i entréerna.

bottom of page