top of page
Brf NDS gården.HEIC

Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstaden 

Om oss

Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstaden är en förening som bildats av Seniorgården, ett JM-företag som utvecklar seniorbostäder. Föreningen profilerar sig mot 55+ men accepterar även yngre som medlemmar. Föreningen består av 69 lägenheter i två hus på Högviltsgatan, ingång 1, 3 och 5 och i ett hus på Fågelhundsgatan 14. Föreningen ligger kring en fin gård med planteringar och sittplatser. Gården delas med två andra föreningar, Brf Husarviken och Brf Husarhagen. Här bor vi vackert med direkt kontakt med Kungliga Nationalstadsparken och samtidigt nära till centrum. Det tar bara 8 minuter att cykla till Stureplan. 

Norra Djurgårdsstaden

En miljöstadsdel

Kungliga Nationalstadsparken

Vår närmaste granne

Norra Djurgårdsstaden är den första delen av en ny stadsdel i Stockholms innerstad i gränslandet mellan stenstad och natur. Närmaste granne är den Kungliga Nationalstadsparken. Stadsdelen ligger nära Stockholms centrala delar men har ändå fin kontakt med naturen i Stora Skuggan och Lill-Jansskogen. Området kommer enligt planerna att ha 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser när det är färdigbyggt. Att bo i Norra Djurgårdsstaden är att ha den ena foten i naturen och den andra i stan.

Promenadstaden

Vision för 2030

Norra Djurgårdsstaden är en del i stadens vision om ett Stockholm i världsklass år 2030. Stadens översiktsplan, Promenadstaden, anger strategierna för ett mer sammanhållet och tillgängligt Stockholm. De ambitiösa miljömålen för området innebär att staden, byggherrar, arkitekter och entreprenörer arbetar tätare tillsammans än vanligt och satsar extra resurser för att kunna realisera visionen om en miljöstadsdel i världsklass - ett hållbart samhälle i en levande stadsdel.

Norra Djurgårdsstaden växer

Informationskällor

Norra Djurgårdsstadens framväxt går att följa på Stockholms stads sida över Norra Djurgårdsstadens framväxt.

Viktiga dokument

Årsredovisningar och stadgar

Working with Financial Documents

Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstadens årsredovisning för 2023

Föreningens årsredovisning för år 2023 och tidigare år finns att ladda ner här nedan.

Bostadsrättsföreningen Norra Djurgårdsstadens stadgar

Föreningens stadgar finns tillgängliga här. Stadgarna antogs på föreningens årsstämma 2023-05-31. Stadgarna bygger i huvudsak på bostadsrättslagen och lagen om ekonomisk förening. Ändring av stadgarna kräver beslut vid två stämmor.

Image by Wesley Tingey
Föreningens nya medlemmar anmäler sig till vårt nyhetsbrev nedan.

Medlemsförmåner

Ställ en fråga

Om du vill komma i kontakt med vår förenings styrelse vänligen använd kontaktformuläret nedan. Vi svarar på epost inom tre arbetsdagar. 

Tack!

Image by Camylla Battani
bottom of page